Menerga

Adconair AdiabaticPro

Adiabatisk fordampningskjøling / Adiabatisk evaporativ kjøling 

Med varmegjenvinning Adconair i AdiabaticPro-versjon, har Menerga utviklet en teknologi for klar optimalisering av den indirekte evaporative kjølingen. Teknologien er basert på at avtrekksluften er forkjølt før den passerer varmeveksleren. Dette øker den samlede effektiviteten til kjøleprosessen til nesten 100%. Ved forkjøling av tilluften blir den avkjølt til 18 ° C og samtidig øker kjøleeffekten med opptil 30% ved en gjennomsnittlig romtemperatur på 26 ° C. Adconair-varmeveksler i AdiabaticPro -versjon er et komplett og energibesparende alternativ til konvensjonelle klimaanlegg innen komfortventilasjon, helt uten kjølesystem.

  • Evaporativ kjøleeffekt på 100%
  • Lavt vannforbruk gjennom et sirkulerende vannsystem
  • Bruk av kondens til adiabatisk drift
  • Høy ytelse, selv med svært høye interne termiske belastninger
  • Ingen behov for et konvensjonelt kjølesystem, dette gir betydelig bedre CO2-balanse

Mer informasjon

Følg oss på våre sosiale kanaler