Menerga

Monteringsanvisninger

Transport- og monteringsinstruksjoner muliggjør en sikker og effektiv håndtering av luftbehandlings- og væskekoblede enheter produsert av Menerga. Dokumentasjon er tilgjengelig for nedlastning her. En kopi er og inkludert ved levering og skal alltid holdes tilgjengelig for de ansatte i nærheten av aggregatet.

 

Disse instruksjonene og referansene er opphavsrettsbeskyttet og utelukkende beregnet til intern bruk av luftbehandlingsaggregater. Bildene i transport- og monteringsinstruksjonene brukes til å legge til rette for den generelle forståelsen og kan avvike fra luftbehandlingsenhetens faktiske utforming. Forutsatt at spesifikasjoner og forklaringer er gitt, som inneholder sikkerhet og funksjonalitet ved transport, installasjon og drift, må disse alltid følges. Bruk av  og/eller formidling av innholdet er kun ment som informasjon til driftansvarlig, operatøren og/eller eieren. Bruk av opphavsrettsbeskyttede bilder, bilder, tegninger og grafikk er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Menerga AS.

Last ned

Følg oss på våre sosiale kanaler