Menerga

Nyheter

Bærekraftig kjøleløsning med R718 (Vann) fra Menerga.

Menerga presenterer nyheter på ISH 19

Naturlige kjølemidler blir stadig viktigere fordi reduksjonen av konvensjonelle høy-GWP-kjølemidler fortsetter.

Naturlige kjølemidler blir stadig viktigere fordi reduksjonen av konvensjonelle høy-GWP-kjølemidler fortsetter.

Menerga presenterte ved ISH 2019 en produktinnovasjon som utfyller porteføljen av naturlige kjøleteknologier. Den nye elektrisk drevne kjøleteknikken Adconair AdiabaticDXcarbonfree påvirkes ikke av de strenge kravene til F-gassregulering ved å bruke R718 (vann) som kjølemiddel. Dette er muliggjort av en ny kompressorteknologi som genererer et vakuum på 15 mbar i et lukket system. På denne måten fordamper vannet ved et temperaturnivå like over 10°C. I første trinn blir uteluften avkjølt av det indirekte adiabatiske fordampningskjølesystemet. Etterpå blir det avkjølt til 12°C ved hjelp av en varmeveksler som bruker det avkjølte vannet i kompressorens syklus. Denne kjøleteknikken kommer fra et samarbeid med Efficient Energy GmbH. Integrasjonen i ventilasjonsenheten gir kunden en alt-i-ett-løsning, noe som gjør eksterne enheter, som f.eks. re-kjølere, overflødige.

Som med den termisk drevne versjonen av Adconair AdiabaticDXcarbonfree, elimineres alle kravene fra trykkutstyrsdirektivet (2014/68/EU) med denne teknologien.
Denne naturlige kjøleprosessen er et fremtidssikkert alternativ til de klassiske kjølesystemene med høye GWP-kjølemidler, og forventes å være tilgjengelig fra sommeren 2019.

Følg oss på våre sosiale kanaler