Menerga

Nyheter

Menerga vinner "the German Data Center Award 2019"

[Translate to Norway - Norsk:]

[Translate to Norway - Norsk:]

På dette årets «German Data Center award»-sermoni, vant Menerga mot syv andre deltakere i kategorien "Datasenter kjøling og klimaanlegg" og ble tildelt førsteplass av ekspertjuryen.

Den 11. april ble den tyske datasenterprisen 2019 presentert. En ekspertjury bestående av representanter fra forskning, industri og pressen gjennomgikk og evaluerte en rekke innleveringer i totalt fem kategorier. I kategori to – «Datasenter kjøling og klimaanlegg» - seiret Menerga GmbH mot sine syv konkurrenter. Innleveringen med tittelen "Resirkulerende luftkjøleenhet med fordampningskjøling og adsorpsjons-kjølemoduler" overbeviste ekspertjuryen og ble tildelt førsteplassen.

Den termisk drevne kjøleteknologien AdiabaticDXcarbonfree  er basert på Adconair motstrømsvarmeveksleren og fungerer med indirekte, adiabatisk fordampningskjøling og integrerte adsorberende kjølemoduler. Den prisbelønte løsningen er en resirkulerende luftkjøleenhet som kan brukes til kjøling av datasentre. For å sikre de nødvendige lufttemperaturene, selv ved svært høy luftfuktighet, aktiveres adsorpsjons-kjølemodulene etter behov i tillegg til den indirekte adiabatiske fordampningskjøling.

Kjøleenergien som er tilveiebragt ved den fysiske adsorpsjonsprosessen, benyttes i en platevarmeeksler for avkjøling av tilførselsluften. Kjølingskapasiteten til adsorpsjons-kjølemodulene er tilstrekkelig til å oppnå til 20 ° C tilluftstemperatur.

Mens en adsorpsjons-kjølemodul gir kjøleenergi til tilluftskjøling, regenereres den andre modulen ved bruk av termisk energi fra et temperaturnivå på 55 ° C. Den nødvendige rekjølingen av adsorpsjons-kjølemodulene foregår internt ved hjelp av adiabatisk fordampningskjøling, det kreves ikke en ekstra ekstern rekjølingsenhet. Den enkle utformingen av adsorberende kjølemoduler uten bevegelige deler gjør denne typen ekstra kjøling mye mer pålitelig enn et kjølesystem.

Målet med dette prosjektet var å utvikle en svært effektiv resirkulerende luftkjøleenhet for datasentre, som i motsetning til et konvensjonelt elektrisk drevet kjølesystem ikke forårsaker elektriske topper ved sommertoppbelastning og kan likevel kan sikre nødvendig tilluftstemperatur.

Videre bør bruk av kjølemidler med en GWP større enn 0 unngås, og ingen eller bare minimal bruk av elektrisk energi skal kreves for drift av det ekstra kjølesystemet. Denne bærekraftige klimaanleggsløsningen gir planleggeren en ny grad av frihet til å planlegge "grønne" datasentre. I tillegg til å fjerne bruken av miljøskadelige arbeidsmaterialer, som F-gasser eller kjølemaskinoljer, gir bruken av varme som drivkilde for ytterligere kjøling muligheten til å planlegge nye klimakonsepter ved hjelp av fjern- og lokalvarm, eller spillvarme fra kraftvarmeenheter eller nødstrømsaggregater.

Følg oss på våre sosiale kanaler