Menerga

Filmer


Menerga Adsolair

Heat and cooling recovery
Units with an Adsolair heat recovery system achieve high heat recovery efficiencies and can be used in a wide variety of air conditioning applications. The integrated adiabatic evaporative cooling system allows temperature reductions of over 12 K. An integrated compressor refrigeration system as an additional option increases the cooling capacity of the overall system at high temperatures and allows the dehumidification of outside air. The combination of first-class components with an intelligent control and regulation system guarantees economical operation at all times, while ensuring the highest degree of comfort and availability.

Menerga Adconair AdiabaticDXcarbonfree

TERMISK DREVEN KARBONFRI LUFTBEHANDLING

For å unngå høyt energiforbruk i sommersesongen har Menerga utviklet den nye termisk drevne kjøleteknologien AdiabaticDXcarbonfree, som også er basert på det velprøvde Adconair varmegenvinningssystemet. Kjølingen skjer gjennom en adsorpsjonskjølekrets integrert i luftbehandlingsaggregatet som om vinteren bruker varmebatteri for oppvarming av tilførselsluften, og om sommeren kaldtvanns-tilførselen til kjøling. I motsetning til et kompressordrevet kjølesystem er det ikke nødvendig med strøm som drivkraft. Derimot brukes varmen på et temperaturnivå på 60 ° C, men er tilgjengelig for oppvarming i vinterdrift. Kjølegjenvinningen i den integrerte adsorpsjonkjølekretsen i aggregatet sikrer meget lave kjølegjenvinningstemperturer, selv midt på sommeren, for derved å muliggjøre en høy kjøleeffekt. Vannet som anvendes som kjølemiddel (R718) har en "global Warming Potential" (GWP) fra 0. Det har således ikke noen direkte drivhuseffekt og er som andre naturlige kjølemidler hverken brennbart eller giftig.

Menerga Adconair AdiabaticzeroGWP

Fluorkarbon-fri tilluftskjøling

Menerga beviser at effektiv kjøling kan foregå uten kompresjonskjølesystemer. Dette er mulig med vår nye karbonnøytrale AdiabaticzeroGWP-kjøleteknologi, basert på det velprøvde Adconair-varmegenvinningssystemet. I dette tilfellet avkjøles den varme sommerluften kontrollert ned til 18 ° C med et fordampningssystem i hybriddesign. Ved kombinasjon av teknologiene for indirekte adiabatisk fordampningskjøling og duggpunktkjøling - kombinert for første gang av Menerga i en luftbehandlingsaggregat - kan store mengder overskuddsvarme også slippes ut fra luftkondisjonerte rom og konstant lave tilluftstemperaturer garanteres.

Menerga Resolair

REGENERATIV VARMEGJENVINNER

Det regenerative Resolair varmegjenvinneren oppnår den høyeste varmegenvinningseffektiviteten med minimalt internt trykkfall. Den utmerker seg med en høy termisk og elektrisk effektivitet. Et valgfritt tillegg til løsningen er et integrert kompresspressordrevet kjølesystem. Det øker kjølekapasiteten ved hos hele systemet ved høye temperaturer. Kombinasjonen av førsteklasses komponenter med et intelligent styrings- og reguleringssystem garanterer økonomisk drift til enhver tid, samtidig som du sikrer den høyeste grad av komfortklima.

Menergas hovedkontor

Få et innblikk på fabrikken og på Menergas hovedkvarter i Mülheim an der Ruhr

Menerga på ISH 2017

Alle våre Menerga løsninger og markedssegmenter, samt generell informasjon om selskapet ble presentert på en spennende måte ved hjelp av interaktive berøringsbord på Menerga-standen ved ISH 2017. Et annet høydepunkt var de virtuelle brillene, hvor man kunne oppleve en 360 ° animasjon av vår nyeste klimanøytrale kjøleteknologi "Menerga Adconair AdiabaticzeroGWP". Opplev standen vår på ISH 2017 med vår messefilm: ISH 2017.

VR-film

Se vår VR-film om det nye klima-nøytrale kjølesystemet Menerga AdconairzeroGWP her.

 

Manager TV - Menerga

Følg oss på våre sosiale kanaler