Menerga

Metra Display

Metra Display er et betjeningspanel for Metras Elektroniske låssystem (ELS). Panelets hovedfunksjon er å lese av RFID-medier som presenteres for leseren, samt å vise skapnummeret på et 4-sifret LED-display. Et 12-sifret tastatur er et mulig tilvalg for en økt brukerinteraksjon (Pin-kode, identifisering av skapnummer osv.) og kan bli brukt som en ekstra sikkerhetsledd i tillegg til RFID, eller en stand alone løsning for bruk uten RFID.   

Forskjellige modeller er tilgjengelig for forskjellige typer RFID-media. Display Combo (både RFID og Pin-kode) har og et lydsignal og viser en alarmmelding om en av låsene oppdager at det er et innbruddsforsøk. Displayet kommer med mulighet for masternøkler, som gjør at man kan åpne skap om nødvendig, samt avstille eventuelle alarmer.

Mulige versjoner:
COMBO (RFID og tastatur)
Kun RFID
Kun tastatur

Nøkkelfunksjoner:

  • Leser RFID-medier som skapnøkkel.
  • Støtter en hel rekke RFID-typer
  • Integrert brukervennlig LED-display.  
  • 12-sifret talltastatur
  • Kan kobles til Metras programvare
  • Lydsignal
  • Tilgang på individuelt eller gruppenivå
  • Kan bestilles som vertikal og horisontal

 

 

 

 

Følg oss på våre sosiale kanaler