Menerga

Digilock Batterilås

Batteridrevet solenoidlås med RFID-leser for bruk med for eksempel MiFare Adgangskort, chip, armbånd og lignende.

RFID-leserne med tilhørende batteridrevne låsekasser monters på hver dør. Det er touchknapper på hver lås for å aktivere leseren slik at batteriet spares. For kontorlanskap kan de settes i stillemodus hvor lydsignaler er slått av for å redusere unødig støy.

De kan leveres i modusene «shared use» og «assigned use». «Shared use» er at brukeren velger seg det skapet som er ledig der og da. Når brukeren låser opp igjen skapet er låsen fri til å bruke for neste person. «Assigned use» er at skapene tildeles en spesifikk bruker. Dette er spesielt hensiktmessig på for eksempel private kontormøbler som skuffer og skap.

Nøkkelinformasjon:
- RFID-leser for skanning av adgangskort, nøkkelkort, chip etc.
- Touch-betjening
- Motorisert låskasse
- Lyd og lys-indikatorer
- 3-5 års batteritid

Følg oss på våre sosiale kanaler