Menerga

Storkjøkken

I kjøkken, spesielt i storkjøkken, overser man ofte det store potensialet for energibesparelser ved uutnyttet varme. Meget forurenset, fet luft kommer ofte inn i ventilasjonsaggregatene, og fører til funksjonsfeil og til og med blokkering av varmevekslerne til tross for filtrering. Menerga har utviklet et helautomatisk rengjøringssystem som gjør det mulig å bruke høyeffektive luftbehandlingsaggregater for varmegjenvinning i kjøkken, storkjøkken, kantiner osv. I tillegg må et optimalt ventilasjonssystem hindre at dårlig lukt spres rundt kjøkkenet og til nærliggende rom, samt skape komfortable arbeidsforhold for kjøkkenpersonalet med hensyn til lufttemperatur, fuktighet og hastighet.

 

Relevant Menerga-løsning:


 

Følg oss på våre sosiale kanaler