Menerga

Sykehus

Hygiene er alltid i fokus hos helsetjenestene, da forurensning fra bakterier eller virus må unngås. I spesielle høyrisikosoner som operasjonsområdet er det også nødvendig med dynamisk skjerming med ventilasjon, i tillegg til gjeldene medisinske luftstandarder. Menerga sørger for at alle disse kravene er oppfylt med høy tilpasningsdyktighet, samt ved å holde driftskostnadene så lave som mulig, siden vi alltid fokuserer på den totale kostnadseffektiviteten til systemet ditt.

Følg oss på våre sosiale kanaler