Menerga

Farmasøytisk

Hensynet til produktkvalitet retter oppmerksomheten spesielt mot farmasøytisk sektor. Selv små svingninger i inneklimaet kan føre til kvalitetsforringelse på medisiner og i sin tur i alvorlige helsemessige og økonomiske konsekvenser. Menergas systemer er designet for å produsere nøyaktig definerte og hygienisk perfekte forhold til enhver tid. I tillegg til reduksjonen i energikravene, må en egnet løsning for denne oppgaven ha et intelligent kontrollsystem som lett kan integreres i prosesslandskapet.

 

Følg oss på våre sosiale kanaler