Menerga

Datasentre

Mobile first, Skytjenester, Blockchain, Big data… - Etterspørselen etter datakapasitiet vokser stadig over hele verden. Som resultat av dette har informasjon- og kommunikasjonstjenester fått en svært sentral plass i de fleste bedrifter. IT-utstyr blir en større del av hverdagen, også hos små og mellomstore bedrifter, dette gjør at energikonsumet og strømkostnadene stiger raskt.

Strømforsyning av datasentre og deres kjøling koster flere milliarder euro på verdensbasis vært år. Energieffektivitet er derfor et sentralt tema og problemstilling for de som driver disse datasentrene. De som løser denne utfordring best, har en avgjørende konkurransefordel; Lave driftskostnader.  

Effektiviteten hos et datasenter måles i PUE-verdier, som står for Power Usage Effectiveness. Denne verdien angir hele datasenterets totale strømforbruk satt opp mot den strømmengden som forbrukes for å genere den faktiske prosessorkraften. Den optimale PUE-verdien er 1,0, men verdier på opptil 2,0 er i dag faktisk typiske. Det er derfor ikke sjelden at energien som kreves for nødvendig klimakontroll og andre prosesser i et datasenter, er like høy som kraften som kreves for å betjene datamaskinene selv.

Kjøling av serverrom, som selvfølgelig avhenger av forholdene på stedet, kan i mange tilfeller utgjøre opptil 60% av hele energikostnadene. Med tanke på stadig økende strømpriser, er denne situasjonen ikke lønnsom sett fra et økonomisk- og bedriftstandpunkt. Årsaken til dette er ofte ineffektive kjølekonsepter.

Sånn trenger det ikke å være. I dag kan bruk av energibesparende klimakontrollsystemer muliggjøre PUE-verdier på 1,2. Denne forbedringen har to primære fordeler: det reduserer energikostnadene betydelig, og det tilfredsstiller kravene til "grønne" datasentre. Siden systemene til et datasenter er i drift uten avbrudd i 365 dager i året, er kontinuerlig og pålitelig varmefjerning avgjørende for å sikre kontinuerlig drift.

Underkategorier

Mer informasjon

Følg oss på våre sosiale kanaler