Menerga
Menerga websites:
back

Adconair AdiabaticDXcarbonfree

THERMISCH AANGEDREVEN HFK-VRIJE KLIMATISERING
Om een hoog elektriciteitsverbruik tijdens warme dagen te vermijden, heeft Menerga de nieuwe thermisch aangedreven koeltechniek AdiabaticDXcarbonfree ontwikkelt welke gebaseerd is op het beproefde Adconair warmteterugwinningssysteem. De koeling wordt geleverd door een gesloten adsorptiekoelcircuit dat in de LBK-unit geïntegreerd is. Met één warmtewisselaar in de toevoerluchtstraat wordt in de winter warmwater gebruikt en in de zomer gekoeld water.

Er is bij dit systeem geen elektrisch vermogen nodig voor aandrijving van een compressor. In plaats daarvan wordt warmwater van tenminste 60°C gebruikt (bijv. van een warmtenetwerk of zonnecollectoren) De combinatie retourluchtkoeling en adsorptiekoeler welke geheel geïntegreerd is levert ook in hoogzomer lage inblaastemperaturen en maakt hoge rendementen voor koeling (EER) mogelijk. Het koudemiddel R718 (water), toegepast in de adsorptiekoeler, heeft een aardopwarmingspotentieel (GWP) van nul, heeft dus geen direct broeikaseffect, en in tegenstelling tot andere natuurlijke koudemiddelen is het niet brandbaar of giftig.

HFK-vrije koeling en ontvochtiging

  • Geen HFK's door gebruik van water als koudemiddel
  • Geen extra energieverbruik voor luchtkoeling- en ontvochtiging
  • Benodigde watertemperatuur (rest)warmte vanaf 60 tot 90°C, en maakt gebruik van één CV aansluiting
  • Mogelijke energiebronnen: zonnewarmte, warmtenetwerk, proceswarmte die ook nodig is voor verwarming in de winter
  • Geïntegreerde terug-koeling en daarom geen koeltoren nodig
  • Geen extra warmtewisselaars nodig in de toevoerluchtstraat, dus geen permanent drukverlies

Verdampingskoeling

  • Rendement Adiabatische koeling >90 %, met lage luchtzijdige drukverliezen
  • Geen extra luchtzijdig drukverlies door bijv. inbouw van een bevochtiger in de luchtstraat
  • Vermindering benodigde DX koelcapaciteit tot 70%
  • Hergebruik van condenswater voor het adiabatische koelsysteem
Volg ons op social media