Menerga

News

Corona update – We staan aan uw zijde

We evalueren voortdurend de situatie en werken aan het beperken van de risico's waar nodig. De bescherming van onze klanten en onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit. Daarom werkt het merendeel van onze medewerkers momenteel vanuit huis. De gebieden waar dit niet mogelijk is, worden zoveel mogelijk gescheiden. Onze productie is al in twee ploegen gesplitst en tussen deze ploegen worden de werkplekken volgens de voorschriften gedesinfecteerd.  
Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen tijdens de Corona-pandemie kunnen er in individuele gevallen vertragingen optreden in de leveringen. Als het om uw bestelling gaat, zullen wij u onmiddellijk informeren en samen met u een nieuwe leveringsdatum afspreken. 

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op:

menerga.com/contact

 

ALGEMENE AANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT COVID-19 IN VERBAND MET DE WERKING VAN VENTILATIESYSTEMEN

Een goede en gezonde binnenluchtkwaliteit is in deze tijden belangrijker dan ooit. Correct onderhouden, geëxploiteerde en geplande ventilatiesystemen zijn essentieel - niet in de laatste plaats vanwege COVID-19.

Klik hier om onze COVID19 aanbevelingen te downloaden als informatiemateriaal.

Menerga's klanten stellen het zeer op prijs dat wij correcte en nauwkeurige gegevens leveren in al onze bedrijfsprocessen. Wij onthouden ons dan ook van enige communicatie met betrekking tot COVID-19 die niet gebaseerd is op feiten of aanbevelingen van de Eurovent Association en haar leden, de ASHRAE Association of vergelijkbare gerespecteerde organen.

Op dit moment kunnen we de volgende praktische aanbevelingen doen. Voor ziekenhuizen, laboratoria, zwembaden en andere kritische omgevingen is het absoluut noodzakelijk dat de hier geldende richtlijnen en specificaties worden gevolgd.

ONZE BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN

 1. Regelmatig onderhoud, correcte werking en planning van de LBK's
  Onze eerste aanbeveling is altijd van toepassing: Onderhoud, bediening en planning van elke LBK op de juiste wijze en neem de gespecificeerde hygiënenormen en onderhoudsinstructies in acht. 
 2. Optimale ventilatie
  Om te zorgen voor een adequate toevoer van verse lucht, die tegelijkertijd de vervuiling van de binnenlucht vermindert, bevelen de meeste gerenommeerde organisaties en studies een verhoogde ventilatie aan.
 3. Handhaving van een minimale luchtvochtigheid
  De juiste luchtvochtigheid is belangrijk om de verspreiding van griepvirussen tot een minimum te beperken. Optimaal is hier een relatieve luchtvochtigheid van 50%, minimaal 40% en niet hoger dan 60%.

 

ONS DESKUNDIG ADVIES:
Wat kunt u praktisch doen om onze aanbevelingen te implementeren?

Verleng de bedrijfstijd van de LBK's, optimaal is een continue werking van het systeem (24/7). 
 • Zet de LBK's langer in werking dan wanneer er mensen in het gebouw aanwezig zijn.
 • Schakel de LBK's eerder in en laat ze na afloop van de gebruiksduur van het gebouw voor langere tijd in bedrijf
 
Handhaaf de minimale luchtvochtigheid. 
 • Houd de gebruikelijke temperatuurinstelling tijdens de bedrijfsuren aan en stel de regeling van de relatieve luchtvochtigheid in op 50%, minimaal 40% en maximaal 60%. 
 • Als de gewenste ruimtetemperatuur hoog is: verlaag de gewenste temperatuur, maar houd deze binnen de comfortzone van de gebruiker om de gewenste luchtvochtigheid gemakkelijker te kunnen bereiken. 
 • Bedien de LBK tijdens niet-gebruiksuren zoals tijdens bedrijfsuren, maar overweeg indien nodig een verdere verlaging van het temperatuursetpoint. 
 • Als uw systeem de aanbevolen luchtvochtigheid niet kan bereiken, overweeg dan extra bevochtiging in het systeem of de ruimte.
 
Verhoog de ventilatievoud door de luchthoeveelheid van de LBK te verhogen.  
 • Er moet op worden gelet dat het bereiken van de aanbevolen luchtvochtigheid niet in het gedrang komt.
 
Pas de luchthoeveelheidsregeling aan.  
 • Als het regelsysteem hiervoor is ingesteld, stel dan een aanvaardbaar CO2-niveau vast dat voor uw systeem wordt aanbevolen.
 • Verminder het luchtdebiet wanneer er minder mensen aanwezig zijn.
 • Als uw ventilatiesysteem geen CO2-regeling heeft, moet u het in de modus voor constante volumestroom gebruiken.
 
Pas de recirculatiestand aan uw bedrijfsuren aan. 
 • Tijdens de bedrijfsuren: Schakel de recirculatie uit.
 • Buiten de bedrijfsuren: Schakel de recirculatiemodus in. Dit maakt het gemakkelijker om de gewenste relatieve luchtvochtigheid te bereiken.
 

 

GOED OM TE WETEN: HOE COVID-19 ZICH VERSPREIDT
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verspreidt COVID-19 zich voornamelijk via druppels. Deze komen bijvoorbeeld voor wanneer iemand hoest of uitademt en druppels van een geïnfecteerde vloeistof afgeeft.  

De meeste druppels vallen op nabijgelegen oppervlakken en objecten, zoals rekken, machineoppervlakken, telefoons. Mensen zouden besmet kunnen raken met COVID-19 door het aanraken van besmette oppervlakken of voorwerpen en vervolgens hun ogen, neus of mond te raken. Als ze zich binnen een meter van een met COVID-19 besmette persoon bevinden, kunnen ze het binnenkrijgen door de druppels die ze hebben opgehoest of uitgeademd te inhaleren. Met andere woorden, COVID-19 verspreidt zich op vergelijkbare wijze als de griep. 

Aangezien onze kennis van COVID-19 voortdurend toeneemt, kunt u een bezoek brengen aan de websites van betrouwbare organisaties zoals de WHO.

DISCLAIMER 
Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op het beste van onze kennis en overtuiging en de huidige stand van de techniek (inclusief onze eigen interne kennis als een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van ventilatie- en luchtbehandelingssystemen). De Systemair Group sluit alle aansprakelijkheid uit en is niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de hierin verstrekte informatie. 

Volg ons op social media