Menerga

Voedingsindustrie

In de voedingsindustrie hangt het vaak af van de exacte vochtigheidswaarden, omdat afhankelijk van de toepassing een afwijking van de juist gedefinieerde parameters in de luchtbehandeling, ventilatie of temperatuurregeling, een vermindering van de kwaliteit van het product kan ledien. Bovendien mogen hygiënische aspecten, zoals de steriliteit van oppervlakken en de omgeving, niet buiten beschouwing worden gelaten. Menerga systemen zijn ontworpen om te allen tijde een nauwkeurig gedefinieerde toestand te produceren. Het luchtbehandelingsysteem moet naast het verminderen van de energiebehoefte beschikken over een intelligent besturingssysteem dat gemakkelijk in het systeemlandschap kan worden geïntegreerd.

Volg ons op social media