Menerga

Industrie

Betrouwbare werking, geen storingen, bescherming van mens en milieu: klimaattechniek speelt een cruciale rol in de steeds kortere tijdcyclus van industriële productie. De eisen zijn complex, veeleisend en specifiek, omdat elke branche uniek is. Daarom zijn systemen voor procesklimatisering vereist die in de verschillende productieprocessen kunnen worden geïntegreerd. De geringste afwijking van de vereiste omgevingsomstandigheden kan de kwaliteit van een product of proces beïnvloeden. In het ergste geval zijn stilstand en dure downtime het gevolg. Om dit te voorkomen, moeten industriële bedrijven vertrouwen op klimaatsystemen die te allen tijde zorgt voor de juiste klimatologische omstandigheden.

In de farmaceutische en medische industrie heeft het onderwerp luchthygiëne bijvoorbeeld de hoogste prioriteit. Tijdens de gevoelige productieprocessen moet dus de hoogste zuiverheid en de naleving van exacte omgevingsparameters worden gewaarborgd. Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot contaminatie van medische producten en onvoorspelbare risico's.

Bij de verwerking van voedsel speelt water bijvoorbeeld een belangrijke rol. Korte, intensieve reinigingsintervallen leiden tot een extreem hoge luchtvochtigheid in de productiehal. Dit moet in een korte tijd worden afgevoerd. Daarnaast is het essentieel dat geen gevaarlijke stoffen de gezondheid van werknemers beïnvloeden. Ook hier zijn de risico's hoog indien vraaggestuurde luchtbehandeling niet perfect werkt.

Het gaat dus niet alleen om het klimatiseren van processen en producten, maar ook om het creëren van een werkomgeving die voldoet aan de wettelijke werkplekrichtlijn. Opgemerkt moet worden dat veel productiehallen groot en hoog zijn, waardoor grote luchthoeveelheden worden verplaatst. Om deze te kunnen conditioneren en om warmte en koeling zo efficiënt mogelijk te kunnen leveren, is een intelligent luchbehandelingssysteem vereist, dat ook aangrenzende nevenruimten, zoals sociale of sanitaire voorzieningen omvat.

Menerga heeft speciale systemen ontworpen voor de luchtbehandeling van processen, producten en productiefaciliteiten met een hoog luchtdebiet. Ze zijn in staat hoge thermische belastingen af ​​te voeren met zeer laag energieverbruik voor de koeling. Ze gebruiken het koelpotentieel van de buitenlucht, terwijl de warmteterugwinning de verwarmingskosten drastisch verlaagt. Een geïntegreerde warmtewisselaarreiniging, evenals een uitgebreid onderhouds- en serviceprogramma, zorgen voor permanent hygiënische omstandigheden. De volautomatische regeling mengt de vraagafhankelijke droge buitenlucht en stuurt in de zomerperiode evt. reeds bestaande drycoolers aan. Als de productie bijvoorbeeld 's nachts of in het weekend stil ligt, dan worden de ruimten in de recirculatiemodus kostenefficiënt op temperatuur gehouden. De vereiste luchtkwaliteit wordt dan voor aanvang werkzaamheden bereikt, waarbij de luchtbehandeling automatisch de juiste buitenlucht bijmengt. Daarnaast reageren Menerga-systemen met variabele luchthoeveelheden op verschillende bezettingsgraden in de hallen.

Volg ons op social media