Menerga

Datacenter

Cloud Computing, Big Data en Mobility - de vraag naar computerprestaties groeit onophoudelijk over de hele wereld. Informatie- en communicatietechnologie hebben een extreem hoge prioriteit in elk bedrijf. De prestatieniveaus van IT-componenten nemen toe, zelfs bij middelgrote bedrijven. Als gevolg hiervan zijn het energieverbruik en de energiekosten dramatisch gestegen.

Wereldwijd kost de stroomvoorziening voor servers en hun koeling enkele miljarden euro's. Energie-efficiëntie is daarom een essentieel onderwerp en een primaire uitdaging voor de exploitanten van datacenters. Bedrijven die deze uitdaging aangaan kunnen een concurrentievoordeel behalen, n.l. lagere operationele kosten.

De efficiëntie van een datacenter wordt gemeten aan de hand van de Power Usage Effectiveness (PUE) waarde. De PUE is een maatstaf voor de energie-efficientie van ondersteunende apparatuur in een datacenter. Het betreft het totale energiegebruik van een datacenter gedeeld door het gebruik door de IT-apparatuur. De ideale PUE-waarde is 1 waarbij alle energie die een datacenter verbruikt op gaat aan alle IT-apparatuur. Waarden tot 1,2 worden als zeer efficiënt beoordeeld. In dit geval zou 20 % van de gebruikte energie inefficient worden ingezet. 

De koeling van serverruimtes, die natuurlijk afhankelijk is van de locale omstandigheden, kan tot wel 60% van de totale energiekosten bedragen. Met het oog op de steeds hogere energiekosten is deze situatie niet rendabel vanuit het oogpunt van bedrijfsbeleid. De reden hiervoor is vaak ondoeltreffende koelconcepten.

Deze situatie kan worden verholpen. Tegenwoordig kan het gebruik van energiebesparende klimaatbeheersingssystemen PUE-waarden van 1,2 mogelijk maken. Daarmee wordt niet alleen voldaan aan de toenemende eisen voor groene datacenters maar wordt ook nog aanzienlijk op de bedrijfskosten bespaard. Aangezien de systemen van een datacenter 365 dagen per jaar onafgebroken in bedrijf zijn, is een continue en betrouwbare warmteafvoer van essentieel belang.

Menerga is succesvol geworden in de markt voor hoog efficiënte koeling voor datacenters. Menerga-systemen bieden een betrouwbare afvoer van warmte uit datacenters - met een zeer laag energieverbruik. Dit is mogelijk door de combinatie van vrije koeling, adiabatische verdampingskoeling en compressiekoeling. Bij lage temperaturen onder de 12 °C, dekt indirecte vrije koeling de koelingseisen. De proceslucht en buitenlucht zijn hierbij fysiek gescheiden, beide in aparte luchtstraten. Bij hogere buitenluchttemperaturen wordt de adiabatische koeling aangezet. Door middel van indirecte verdampingskoeling wordt de buitenlucht gekoeld. Warmte wordt verwijderd uit de afgezogen lucht via het scheidingsoppervlak van de recuperator.

Het essentiële voordeel van de adiabatische koeling is de lage energiebehoefte met een hoog niveau van koelprestaties tegelijkertijd. Bovendien kan het geïntegreerde compressiekoelsysteem daarom kleiner worden gedimensioneerd. Een ander bijkomend voordeel is de verminderde hoeveelheid koelmiddel in het koelcircuit.

Deze oplossing stelt bedrijven in staat om aanzienlijke energiekosten te besparen door de bedrijfskosten merkbaar te minimaliseren, en biedt voordelen met het oog op milieu- en sociale verantwoordelijkheden van het bedrijf.
 

Volg ons op social media