Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja i klimatyzacja spełniają niezwykle ważną rolę w życiu każdego człowieka. Głównym zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza w pomieszczeniach. W zależności od przeznaczenia obiektu, przed projektantami instalacji sanitarnych stoją różne wyzwania. W przypadku hoteli czy biur podstawowym celem jest usunięcie nadwyżki ciepła, na halach produkcyjnych jedną z jej funkcji jest usunięcie różnego rodzaju zanieczyszczeń, a w szpitalach i przychodniach utrzymanie warunków podwyższonej higieny powietrza.

Prawidłowo dobrana instalacja powinna reagować również na ciągłe zmiany warunków występujących wewnątrz klimatyzowanych pomieszczeń.
W procesie decyzyjnym towarzyszącym projektowaniu oraz doborowi urządzeń klimatyzacyjnych należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak: bieżące koszty eksploatacji urządzeń oraz ocena instalacji pod względem wkładu w ochronę klmatu.

Stosowane przez nas urządzenia spełniają wszystkie powyższe wymagania.
Zachowując równowagę pomiędzy ww. czynnikami jesteśmy w stanie dokonać optymalnego doboru dla każdego przypadku.

istota działania

Gazele biznesu

MENERGA członek PKIS

 

 

MENERGA członek PLGBC